National Team

NATIONAL EXECUTIVE COMMITTEE

President: Mr. Prakah Mehta

Vice Presidents: Mr Ashwani Sharma, Mr. Bhagwat S Chauhan, Mr Kanti Jinna and Mr. Surinder Kumar Jain

Secretary: Mr Vikas Chopra

Treasurer: Mr Rajendera Jalpota

Joint Treasure: Mr Vikas Chopra, Mr Rajendra Jalpota

Executive Members: Mr Ajoy Ghosh, Mr. Akhil Verma, Ms. Bharathy  Rengarajan, Mr. Chirag Trivedi, Mr. Himanshu Pota, Mr. Madya Leela, Mr. Prabir Maitra, Mr. Sai Pravastu, Mr. Santosh Gupta, Ms. Shareena Jadhav, Mr. Sukhendra Shandilya and Mr. Vijaykumar Halagali